نصب یونیت خارجی اسپیلت در ارتفاعی بالاتر از یونیت داخلی